แถลงข่าว การลงนามความร่วมมือความก้าวหน้ากัญชา กัญชง