ตลาดความรู้ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

ตารางตลาดความรู้ ลงทะเบียนหน้างาน ก่อนเวลาอบรม 1 ชั่วโมง ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว *สงวนสิทธิ์เฉพาะหน้างานเท่านั้น* อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย