เอกสารคำสั่งการจัดดำเนินงาน ครั้งที่ 16 ปี 2562

 notepad 97841 960 720

 

arrow65 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ click0

     arrow65 ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานและวิชาการ click0

          arrow65 ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านพิธีการ และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ click0

          arrow65 ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และการตลาด click0

          arrow65 ๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ สถานพยาบาล click0

          arrow65 ๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการ(ภาพรวม) click0

          arrow65 ๑.๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเวทีกลาง click0

          arrow65 ๑.๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ click0

          arrow65 ๑.๘ คำสั่งคณะทำงานมัคคุเทศก์ในการศึกษาดูงานมหกรรมสมุนไพรฯ click0

     arrow65 ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมวิชาการ    

          arrow65 ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการประจำปี click0

          arrow65 ๒.๒ คำสั่งคณะทำงานตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ click0

          arrow65 ๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านภูมิปัญญาฯ และสวนสมุนไพร (Wisdom) click0

          arrow65 ๒.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านแผนพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ (Product) click0 

          arrow65 ๒.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริการการแพทย์แผนไทยฯ (Service) click0

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02
 click mhk

old web

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007