เอกสารคำสั่งการจัดดำเนินงาน ครั้งที่ 17 ปี 2563

 notepad 97841 960 720

 

arrow65 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ click0

     arrow65 ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานและวิชาการ click0

          arrow65 ๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านพิธีการ และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 

          arrow65 ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์และการตลาด 

          arrow65 ๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ สถานพยาบาล 

          arrow65 ๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการ(ภาพรวม) 

          arrow65 ๑.๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเวทีกลาง 

          arrow65 ๑.๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          arrow65 ๑.๘ คำสั่งคณะทำงานมัคคุเทศก์ในการศึกษาดูงานมหกรรมสมุนไพรฯ 

     arrow65 ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประชุมวิชาการ    

          arrow65 ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการประจำปี 

          arrow65 ๒.๒ คำสั่งคณะทำงานตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ 

          arrow65 ๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านภูมิปัญญาฯ และสวนสมุนไพร (Wisdom) 

          arrow65 ๒.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านแผนพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ (Product)  

          arrow65 ๒.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริการการแพทย์แผนไทยฯ (Service) 

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02
 click mhk

old web

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007