การเข้าพื้นที่สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

การเข้าพื้นที่สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ