มหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ ครั้งที่19

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาน ครั้ที่ 19

กำหนดการ
ประกาศรางวัล
ประชุมวิชาการ
ตลาดความรู้

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย

นิทรรศการ

ธีม: Thai Herb & Medical Cannabis for Health & Wealth

บริการ

สุขสำราญนิทราคลินิก

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

กว่า 240 ร้านค้า

สัมมนาแลกเปลี่ยนด้านการแพทย์แผนไทย

International Conference / Show case BIMSTEC

การประชุมวิชาการประจำปี

อบรมตลาดความรู้ (ฟรี)

หลักสูตรระยะสั้น 15 หลักสูตร

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566
ฮอลล์ 11 – 12 อิมแพค เมืองทองธานี

0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

0

เฉลี่ยต่อวัน

0

เข้าชมสูงสุดต่อวัน

ข้อมูลข่าวสาร