มหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ ครั้งที่19

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาน ครั้ที่ 19

กำหนดการ
ประกาศรางวัล
ประชุมวิชาการ
ตลาดความรู้
คำถามที่พบ

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกกิจไทย

นวัตกรรม

นิทรรศการ

งานวิจัย ประชุมวิชาการประจำปี

เตรียมพบกับกิจกรรมภายในงานเร็ว ๆ นี้

28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566
ฮอลล์ 11 – 12 อิมแพค เมืองทองธานี

0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

0

เฉลี่ยต่อวัน

0

เข้าชมสูงสุดต่อวัน

ข้อมูลข่าวสาร