ข้อมูลข่าวสาร

สูจิบัตรงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20

สูจิบัตรงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20

26 มิถุนายน 2566
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานที่ชนะการประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานที่ชนะการประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20

26 มิถุนายน 2566
ตารางเวทีกลางงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ตารางเวทีกลางงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

26 มิถุนายน 2566
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการจัดบริการสุขภาพสำหรับจัดแสดง หรือจำหน่าย ในงานมหรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2566

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการจัดบริการสุขภาพสำหรับจัดแสดง หรือจำหน่าย ในงานมหรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2566

26 มิถุนายน 2566
ที่จอดรถสำหรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดและผู้มาร่วมชมงาน

ที่จอดรถสำหรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดและผู้มาร่วมชมงาน

21 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 20

ประกาศผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 20

21 มิถุนายน 2566
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 20

21 มิถุนายน 2566
แบบฟอร์มการสำรองห้องพักโรงแรม งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

แบบฟอร์มการสำรองห้องพักโรงแรม งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

21 มิถุนายน 2566
1 2 3 8