ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21