ขอเชิญเข้าอบรมตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 19

ขอเชิญเข้าอบรมตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 19

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 2-6 อิมแพค เมืองทองธานี