ตลาดความรู้

ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
📚 มี 27 หลักสูตร
อบรมในห้องฟินิกซ์ 2 – 6
✅ ลงทะเบียนหน้างานโดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง
✅ รับจำนวน 40 คน/หลักสูตร
✅ ลงทะเบียนก่อนเวลาอบรม 1 ชม.
🔴โดยมีหลักสูตรที่ Live Facebook 5 หลักสูตร ดังนี้
📌 วันที่ 8 ก.ค. 65 เวลา 10.00-12.00 น.
    ปรุงอาหารผสมกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย
    โดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
📌 วันที่ 8 ก.ค. 65 เวลา 13.00-15.00 น.
    โภชนาการศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
    โดย กองวิชาการและแผนงาน กลุ่มงานพัฒนากำลังคน
📌 วันที่ 8 ก.ค. 65 เวลา 16.00-18.00 น.
    ผลิตน้ำมันพืชแบบธรรมชาติใช้เองในครัวเรือน
    โดย มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา
📌 วันที่ 9 ก.ค. 65 เวลา 13.00-15.00 น.
    ไมโครกรีน : ปลูกผักอายุสั้น คนกินอายุยืน
    โดย มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา
📌 วันที่ 9 ก.ค. 65 เวลา 10.00-12.00 น.
    สปาเข่าสูตรสมุนไพรลดปวด
    โดย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

Date

08 - 09 ก.ค. 2022
Expired!

Time

10:00 น. - 18:00 น.