การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19

person holding pencil near laptop computer

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-17.30 น.

ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ฮอลล์ 11-12 อิมแพค เมืองทองธานี

 • ประเทศไทยจะเข้าสู่แนวหน้าอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร
 • นวัตกรรมสมุนไพร ไปได้ไกลกว่าที่คิด
 • มหัสจรรย์สมุนไพรไทย เป็นได้ทั้งยาและอาหาร
 • มุมมองของแพทย์ฯ ในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
 • การดูแลผู้ป่วย COVID-19 และ Long COVID กับการแพทย์แผนไทย
 • ต้นน้ำ: คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร: ประเด็นและแนวทางในการพัฒนา
 • กลางน้ำ: คิด เลือก ใช้งานวิจัยสมุนไพรอย่างไร ให้ตอบโจทย์ ขายได้ปัง ดังอย่างยั่งยืน
 • ปลายน้ำ: นวัตกรรมสมุนไพรปลายน้ำ
 • เคล็ดลับการประสบความสำเร็จด้วยนวัตกรรมจากสมุนไพร 
 • ทิศทางการพัฒนาเชิงระบบของการวิจัยคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ
 • ภาพรวมงานวิจัย: สมุนไพรไทย: กรณีศึกษาฟ้าทะลายโจร ขิง และ บัวบก
 • การสนับสนุนทุนวิจัยด้านสมุนไพรที่ผ่านมา และทิศทางการให้ทุนวิจัยด้านสมุนไพรในอนาคต
 • ผ่าทางตันภูมิปัญญาการนวดไทย
 • ใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย
 • เกษตรอินทรีย์อาหารและสมุนไพรปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเอง
 • การนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
 • บทบาทภาครัฐกับการขับเคลื่อนสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
หัวข้อการประชุม (บันทึกไลฟ์สด)
การนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
เคล็ดลับการประสบความสำเร็จด้วยนวัตกรรมจากสมุนไพร
มหัสจรรย์สมุนไพรไทย เป็นได้ทั้งยาและอาหาร
ใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย
ปรุงอาหารผสมกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย