การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 ฮอลล์ 11-12 อิมแพค เมืองทองธานี หัวข้อการประชุม (บันทึกไลฟ์สด) การนำแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570 สู่การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ เคล็ดลับการประสบความสำเร็จด้วยนวัตกรรมจากสมุนไพร มหัสจรรย์สมุนไพรไทย เป็นได้ทั้งยาและอาหาร ใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย ปรุงอาหารผสมกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย