การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

หัวข้อการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18
 • การนำเสนอการประกวดผลงานวิชาการ ประจำปีฯ
 • กัญชา จากนโยบายสู่พื้นที่ไร้รอยต่อ
 • ฟ้าทะลายโจร กระชายสมุนไพรไทย พลิกวิกฤติ COVID-19
 • โอกาสและความท้าทาย การพัฒนาสมุนไพรไทย เชิงเศรษฐกิจ
 • Moodle การปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
 • กัญชาไทยกับการเเพทย์
 • เส้นทางกัญชาไทย สู่มรดกภูมปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก
 • ถอดบทเรียนการเรียนรู้ รับมือกับโรคอุบัติใหม่
 • การพัฒนากำลังคน ด้านกัญชาเวชศาสตร์
 • บทบาทของแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์ COVID-19
 • เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพร
 • ASEAN Webinar on Traditional Medicine