Blog

รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21

รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 เปิดรับบทความตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 – สมัครเข้าร่วม และศึกษารายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ Download

เอกสารประกอบการประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 20

เอกสารประกอบการประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 20