รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ครั้งที่ 19

รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ

ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 19

เปิดรับบทความตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2565

– รายละเอียดการรับสมัคร สามารถสแกนได้ตาม QR CODE ด้านล่างนี้