ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19

หนังสือประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19