มหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ ครั้งที่19

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาน ครั้ที่ 19

กำหนดการ
ประกาศรางวัล
ประชุมวิชาการ
ตลาดความรู้
คำถามที่พบ

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19

สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยกัญชา นวดไทย อาหารไทย

นวัตกรรม

กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

นิทรรศการ

ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการใช้กัญชาดูแลสุขภาพชุมชน
ชิมอาหารพื้นถิ่น
นวดไทย 4 ภาค

งานวิจัย ประชุมวิชาการประจำปี

พบกับกิจกรรมภายในงาน

6 – 10 กรกฎาคม 2565
ฮอลล์ 11 – 12 อิมแพค เมืองทองธานี

  • Thailand to the world Herb Hub พบกับแหล่งสมุนไพรโลก
  • ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เส้นทางกัญชา
  • เปิดลานเมือง พบภูมิปัญญาพื้นถิ่น ชิมอาหารเป็นยา
  • ชม ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ
  • Business Matching การจับคู่เจรจาธุรกิจด้านสมุนไพร

ประชาสัมพันธ์

แล้วพบกันอีกครั้ง
ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20

0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

0

เฉลี่ยต่อวัน

0

เข้าชมสูงสุดต่อวัน

ข้อมูลข่าวสาร