พิธีขอบคุณเครือข่ายและประกาศความสำเร็จการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

พิธีขอบคุณเครือข่ายและประกาศความสำเร็จการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 – 20.00 น.
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร