ประกาศผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ

person holding green grass during daytime

ประกาศผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ


ผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ รอบที่ 1

ประกาศผลคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ

ผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ปี 2564