พ่อหมอสำอางค์ เสาวมาลย์ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2564

พ่อหมอสำอางค์ เสาวมาลย์ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2564

พ่อหมอสำอางค์ เสาวมาลย์
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2564