พ่อหมอขาว เฉียบแหลม หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2561

พ่อหมอขาว เฉียบแหลม หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2561

พ่อหมอขาว เฉียบแหลม
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2561