พ่อหมอหมวก คงศรี หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2563

พ่อหมอหมวก คงศรี หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2563

พ่อหมอหมวก คงศรี
หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2563