รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20

รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ

ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20

ขยายเวลารับสมัคร!!! เปิดรับบทความตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม – 30 เมษายน 2566

– รายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ Download