รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21

รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21 เปิดรับบทความตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 – สมัครเข้าร่วม และศึกษารายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ Download

เอกสารประกอบการประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 20

เอกสารประกอบการประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 20

รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20

รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 20 ขยายเวลารับสมัคร!!! เปิดรับบทความตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม – 30 เมษายน 2566 – รายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ Download

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ดาวน์โหลด