รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21

รับสมัครประกวดผลงานวิชาการ

ด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 21

เปิดรับบทความตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

– สมัครเข้าร่วม และศึกษารายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ Download