ประชุมวิชาการประจำปี

ประกวดผลงานวิชาการ

ตลาดความรู้

บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิ

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 21...

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก Novotel Bangkok Import &

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก Novotel Bangkok Impact...

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก Ibis Bangkok Import &;มห

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก Ibis Bangkok Impact “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21”...

ผลการกลั่นกรองและตารางเวลาประกวดผลงานวิชาการประจำปี

ประกาศผลการกลั่นกรองและตารางเวลาประกวดผลงานวิชาการประจำปี 2567 รูปแบบออนไลน์ จำนวน 4 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทนวัตกรรม 2.ประเภท R2R 3.ประเภทนักวิชาการและนักศึกษาหลังปริญญา (G) 4.และประเภทผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี (S) ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานวิชาการรูปแบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและตารางเวลาการนำเสนอ ได้ที่ด้านล่างนี้...

ข่าวประชุมมหกรรม

No post found

12549

จำนวนผู้เข้าชม

251

เฉลี่ยต่อวัน

1263

เข้าชมสูงสุดต่อวัน